About us

Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại CodeGym Việt Nam

Employment Information

CodeGym Huế - Giảng viên Java full/time

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 11,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 16/04/2023
Industry Education /Training , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại CodeGym Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • T. Thien Hue

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • T. Thien Hue

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ Over 10 Mil VND

  • T. Thien Hue

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • T. Thien Hue

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • T. Thien Hue

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ Competitive

  • T. Thien Hue

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

$ 7 Mil - 24 Mil VND

  • T. Thien Hue | Quang Ngai | Khanh Hoa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • T. Thien Hue

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Quang Binh | T. Thien Hue | Da Nang

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • T. Thien Hue