About us

Openasia Group

Employment Information

Collection Executive / Chuyên viên Quản lý Bộ sưu tập

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 27/07/2020
Industry Arts / Creative Design

Location

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn TECOMEN

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi