language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

COM B_Trưởng phòng Phê duyệt

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý nhân viên phê duyệt về năng suất và thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng quy trình

- Quản lý nhân viên phê duyệt về tỷ lệ nợ theo sự phân công của Giám đốc trung tâm vận hành

- Hỗ trợ nhân viên, trưởng nhóm đối với các hồ sơ phức tạp và chuyển sang bộ phận giám sát rủi ro kịp thời

- Thực hiện phê duyệt theo cấp thẩm quyền

- Kết hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng nội bộ và trung tâm quản lý rủi ro để theo sát chất lượng phê duyệt

- Kết hợp với phòng chính sách khi phát hiện các tình huống thực tế phát sinh để đề xuất xem xét về quy trình

- Kết hợp với phòng dự án và các phòng ban liên quan để đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho phê duyệt cũng như các vấn đề khác liên quan đến phòng

- Trình giám đốc trung tâm vận hành về cơ cấu headcount để đáp ứng việc xử lý theo kế hoạch kinh doanh

- Hoàn thành các chỉ tiêu được Giám đốc trung tâm phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệm đại học

- Tối thiểu 8 năm trong lĩnh vực Ngân hàng/Tín dụng đối với các trường hợp giao mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt tín dụng.

- Am hiểu và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng

- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh.

- Thành thạo MS Office: Word, Excel, Powerpoint, Access; có kỹ năng sử dụng mạng Internet, các phần mềm liên quan đến thẩm định

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.com-b.vn/Company size: 1.000-4.999
Khối Khách hàng Đại chúng - Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014. Trải qua ba năm hình thành và phát triển, với định hướng...Detail

Similar jobs

COM B_Trưởng phòng Phê duyệt

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts