language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công nhân Kho Nguyên Vật Liệu (TPC VINA - KCN Gò Dầu, Đồng Nai)

TPC VINA Plastic & Chemical Corp., Ltd.
Updated: 14/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

*** JOB DETAIL:

Take care the assigned materials and operate concerned equipment according to Work instruction

Receive and supply materials sufficiently & timely to production/ users

Follow company’s working rules and regulations, especially safety rules at factory

Report troubles related to assigned materials, equipment and safety issues to superiors

Do 5S and other activities to meet requirements of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

Join the Emergency Response Team and follow the emergence response plan of company

Other related jobs assigned by direct supervisor

*** CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm kiểm soát nguyên vật liệu và vận hành các thiết bị liên quan theo Hướng dẫn công việc

Nhận và xuất nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời cho bên sản xuất/ người sử dụng

Tuân thủ nội quy lao động và các quy định của Công ty, đặc biệt là Quy định về an toàn tại nhà máy

Báo cáo vấn đề phát sinh liên quan đến nguyên vật liệu, thiết bị phụ trách và tình hình an toàn cho cấp trên

Thực hiện 5S & các hoạt động khác nhằm đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001

Tham gia vào Đội Ứng Phó Khẩn Cấp của Công ty và tuân thủ quy trình ứng phó khẩn cấp

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

*** Workplace:

TPC Vina Plastic & Chemical Corp., Ltd.
Add.: Go Dau IZ, Long Thanh district, Dong Nai province

==============================================

Kindly submit your CV which is downloaded on the website: www.tpcvina.com.vn

*** ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Công ty TNHH Nhựa và Hóa Chất TPC VINA

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

==============================================

Vui lòng gửi SYLL theo mẫu được tải từ website: www.tpcvina.com.vn

Job Requirement

*** JOB REQUIREMENT:

-          Age: under 33 year-old

-          Graduated Vocational School or High Vocational school

-          Experience in relevant field is preferable

-          Can read and understand documents in English

-          Can use MS office (Word, Excel)

-          Highly responsibility, cooperate in working.

-          Good health.

 

*** Yêu cầu công việc:

-          Tuổi: dưới 33 tuổi

-          Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng

-          Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở những vị trí liên quan

-          Có khả năng đọc, hiểu văn bản bằng tiếng Anh

-          Có khả năng sử dụng máy tính (Word, Excel)

-          Có trách nhiệm cao & Có thái độ hợp tác trong công việc

-          Sức khỏe tốt

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 20 - 32
 • Job type : Permanent

Company Overview

TPC VINA Plastic & Chemical Corp., Ltd.

http://www.scg.com/vn/home.htmlCompany size: 5.000-9.999
SCG hiện đang được coi là một tập đoàn kinh doanh, sản xuất hàng đầu trong khu vực ASEAN với nhiều nỗ lực thiết lập năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn...Detail

Similar jobs

Công nhân Kho Nguyên Vật Liệu (TPC VINA - KCN Gò Dầu, Đồng Nai)

TPC VINA Plastic & Chemical Corp., Ltd.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts