language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp

Công nhân lắp ráp

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp
Updated: 17/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Theo sự sắp xếp của trưởng chuyền, lắp ráp các cụm chi tiết theo tiêu chuẩn thao tác

- Theo sự sắp xếp của trưởng chuyền, lắp ráp xe trên chuyền dựa theo tiêu chuẩn thao tác

- Kiểm tra linh kiện & công đoạn trước, trước khi lắp ráp

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của trưởng chuyền

Job Requirement

- Trình độ 12/12

- Độ tuổi từ 22 ~ 35

- Giới tính : Nam

- Số lượng:02 

- Kinh nghiệm lắp ráp mô tô xe máy từ 01 năm trở lên

- Có sức khỏe tốt, làm việc chuyên cần, tinh thần phối hợp tốt, cẩn thận, chân thật

More Information

 • Age: 22 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp

Company size: 60
Chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Nặng Oneasia- Nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp. (Peugoet scooter) Thành lập năm 2016 Chuyên sản xuất, lắp...Detail

Công nhân lắp ráp

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts