About us

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Công nhân vận hành máy (bằng trung cấp điện)

Job level Entry Level
Salary $ 8,500,000 - 9,500,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 8,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 8,8 Tr - 9,3 Tr VND

 • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 8,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT KỸ THUẬT KIM PHONG

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Hercules VN Co., Ltd.

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 8,8 Tr - 9,3 Tr VND

 • Binh Duong