language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Nhân Vận Hành Sản Xuất

Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Số Lượng: 01

- Vận hành thiết bị sản xuất xi măng theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

- Làm việc theo ca (có xe đưa rước Bà Rịa).

Job Requirement

- CNKT bậc 3/7 trở lên chuyên ngành Vận hành TBSXXM, Điện, Cơ khí hoặc chuyên ngành liên quan.

- Sức khỏe tốt, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, chịu được áp lực công việc.

- Giới tính: Nam, dưới 35 tuổi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh BRVT.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: < 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Company size: 200
Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả là đơn vị sản xuất xi măng có địa chỉ tại KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT. Đây là...Detail

Công Nhân Vận Hành Sản Xuất

Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts