About us

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

Employment Information

[CỘNG TÁC VIÊN] - BIÊN TẬP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 22/12/2020
Industry Entertainment , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 4 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 1 Tr - 2 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ YOBE 365 VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Ha Noi

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh