About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Cộng tác viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 7,500,000 VND
Deadline to apply 23/01/2021
Industry Consulting , Customer Service , Banking

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 10,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Coway Vina

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi