About us

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS HOÀNG GIA

Employment Information

Cộng tác viên kinh doanh bất động sản

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 80,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Consulting
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi