About us

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

Employment Information

[CỘNG TÁC VIÊN] - PR Executive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Entertainment , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 3 Years

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MẮT BÃO CORPORATION

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 4 Mil - 6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 2 Mil - 3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Goody Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 1 Mil - 4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Life Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 2 Mil - 3 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 2 Mil - 4 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Hóc Môn

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh