About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Cộng tác viên Quản trị nợ - Trung tâm Xử lý nợ

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Banking

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi