language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Cộng Tác Viên Văn Thư Lưu Trữ (06 Tháng)

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Job Description

 • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu
 • Vận chuyển thư, chứng từ giữa các tầng/phòng ban làm việc
 • Hỗ trợ xếp thư, đóng dấu gửi khách hàng
 • Scan các loại thư từ theo quy định lên hệ thống
 • Báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc scan, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu…để kịp xử lý

Job Requirement

 • Có khả năng sử dụng tin học văn phòng gồm Excel, Word, Power Point
 • Chịu được áp lực công việc cao
 • Tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu của Tập đoàn Chubb. Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn...Detail

Cộng Tác Viên Văn Thư Lưu Trữ (06 Tháng)

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts