language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Cộng Tác Viên Văn Thư & Lưu Trữ

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam
Updated: 12/08/2018

Employment Information

Job Description

 • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu
 • Vận chuyển thư, chứng từ giữa các tầng/phòng ban làm việc
 • Hỗ trợ xếp thư, đóng dấu gửi khách hàng
 • Scan hồ sơ,chứng từ phát sinh
 • Báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc scan, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu... để kịp thời xử lý.

Job Requirement

 • Nam, Tốt nghiệp PTTH trở lên;
 • Biết sử dụng máy tính;
 • Chịu khó, hòa đồng
 • Lương 4.500.000/ tháng,
 • Làm việc từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều _ Thứ hai đến Thứ 6 hàng tuần.
 • Địa điểm làm việc: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

More Information

 • Age: 18 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) là thành viên của Chubb (trước đây là tập đoàn ACE) – tập đoàn bảo hiểm tài sản và...Detail

Similar jobs

Cộng Tác Viên Văn Thư & Lưu Trữ

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts