About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

Employment Information

Content Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications

Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THB VIỆT NAM

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi