About us

Công ty TNHH Chi An

Employment Information

Content Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Marketing , Online Marketing
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Spring Group

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

TWENTY.FIVE FASHION

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Thời Trang Baesic

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

TWENTY.FIVE FASHION

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZTREND

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẬT LINH

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi