About us

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

Employment Information

Content Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Marketing , Arts / Creative Design , TV / Newspaper / Editors
Experience 0 - 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Spring Group

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZTREND

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH TMDV SB Việt Nam

$ 9,9 Mil - 13,2 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Rosée UK

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi