language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Content Media marketing Internship

Miczone Group
Updated: 24/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

· Lên ý tưởng triển khai content và phát triển kênh youtube

· Phối hợp để quảng bá chương trình tới khách hàng

· Triển khai kế hoạch, đề xuất ý tưởng mới cho các chiến dịch online

· Lên kế hoạch truyền thông cho đối tác và theo dõi triển khai, báo cáo tình hình của chiến dịch thường xuyên với cấp trên

· Các công việc khác theo sự phân công

· Làm báo cáo cho kênh youtube, đánh giá hiệu quả

Job Requirement

·         Không yêu cầu kinh nghiệm

·         Sẵn sàng thử sức lĩnh vực mới

·         Có khả năng tư duy và sáng tạo đột phá cao

·         Đam mê học hỏi

·         Làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao

·         Làm việc Fulltime

·         Thực tập: từ 2 – 3 tháng

·         Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 20 - 30
 • Job type : Internship

Company Overview

Miczone Group

Company size: 100-500
Miczone là hệ sinh thái Thương Mại Điện Tử và Logistic xuyên biên giới, giúp cho người Việt Nam thịnh vượng bằng cách giao thương với thế giới dễ dàng hơn...Detail

Content Media marketing Internship

Miczone Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Miczone Group

Employment Information

Content Media marketing Internship

Location