About us

Công Ty Mây Nhựa T và T

Employment Information

Content Seo Web – Quản Trị Web - Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Công Ty Mây Nhựa T và T

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Mây Nhựa T và T

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thời trang Elise

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi