language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Golden Communication Group

Copy Writer (Golden Screen Production)

Golden Communication Group
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận Brief từ bộ phận Account & Nghiên cứu brief và khách hàng (đặc trưng khách hàng, định hướng khách hàng, phân 
tích các sự kiện khách hàng từng thực hiện,…)
 • Viết Content cho proposal, điều chỉnh nội dung và phong cách của các bài viết theo mục đích của khách hàng & concept.
 • Lên content cho các hạng mục liên quan đến content khi thực hiện dự án (kịch bản, video, thiết kế, bài phát biểu, v.v…)
 • Cùng với bộ phận Account, thuyết trình và thuyết phục khách hàng về ý tưởng và kế hoạch của dự án.
 • Tham gia hỗ trợ chạy chương trình
 • Báo cáo công việc & chịu trách nhiệm đối với công việc được giao cho quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Nổi trội về khả năng viết ý tưởng
 • Tư duy sáng tạo, đột phá, sẵng sàng tiếp nhận những cái mới, những thay đổi và những sự khác biệt
 • Nhạy bén với thông tin và luôn luôn cập nhật, ứng dụng những kiến thức, công nghệ mới
 • Tiếng Anh (nghe, nói và viết)
 • Kỹ năng tốt của MS Office (Word, Excel và Power Point)
 • Biết sử dụng các chương trình thiết kế (Ai, Ps) là điểm cộng

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Golden Communication Group

www.goldenadgroup.vnCompany size: 120
About Golden Communication Group Is a group of communication companies specialized in Designing, Advertising, Event-PR, Digital Marketing,...Detail
Job tags / Skills: Nhà văn

Copy Writer (Golden Screen Production)

Golden Communication Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts