CREASIA

Costing Accountant (Kế toán chi phí)

CREASIA
Location

Ho Chi Minh

job_map_no_coordinates
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  15/04/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Cost analysis / Phân tích chi phí:
- Standard cost calculation / Định mức giá thành;
- Manufacturing cost calculation and Analysis / Tính toán và phân tích chi phí sản xuất;
- Sales and Profit Analysis / Phân tích doanh thu và lợi nhuận;
- Return on investment management / Quản lý lợi tức đầu tư;
2. Monthly closing / Quyết toán hàng tháng:
- Monthly settlement of cost calculation and inventory / Thanh toán chi phí hằng tháng và tồn kho;
3. Budget control / Kiểm soát ngân sách:
4. Master info managing / Quản lý thông tin tổng
5. Prepare required reports by the Head of Dept / Chuẩn bị các báo cáo cho Trưởng Bộ phận
- Detail of job assignment will be discussed in the interview / Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Job Requirement

1.     Bachelor’s degree in accounting, business, or related field. / Cử nhân chuyên ngành kế toán, kinh doanh hoặc liên quan.
2. Having 1-3 years experiences / Có 1-3 năm kinh nghiệm.
3. Excellent verbal and written communication in English is a plus / Tiếng anh giao tiếp (nói và viết) là một lợi thế.
4. Time management and problem-solving / Có kỹ năng quản lý thời gian và xử lý vấn đề tốt.
5. Knowledge of relevant accounting software, especially Omega/Misa is a plus / Có kiến thức liên quan phần mềm kế toán, đặc biệt là Omega/Misa là một điểm cộng.
6. Ability to meet deadline / Đảm bảo tiến độ và hạn chót công việc.
7. Proficiency using Microsoft, especially Excel / Thành thạo Microsoft, đặc biệt là Excel.
8. High level of accountability, accuracy, and efficiency, especially when performing multitask / Có trách nhiệm, làm việc chính xác và hiệu quả cao, đặc biệt khi thực hiện đa nhiệm.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job