Credit administrator

SCG Việt Nam
Location

Ba Ria-VT

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 10 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  28/01/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Analyze and evaluate customers’ financial statement and related information to determine proper credit limits.

Verify customers’ collaterals to be in accordance with the company's regulations

Maintain and control customers’ credit limit in the company’s system.

Mitigate the company from customers’ payment risk by finding appropriate tools.

Managing the collection of outstanding debts from customers by communicating and negotiating with customers to mitigate the company losses.

Prepare related credit and collection report.

Job Requirement

Bachelor Degree of business administration or related

Good English Communication (Speaking/Listening/Reading/Writing)

Good Computer Skill (MS Office)

Good Communication and Communication Skill

Good logical thinking skill with can-do attitude

Lưu ý khi nộp CV:

 • CV phải theo định dạng word và bằng Tiếng Anh.
 • Trong CV phải có hình ảnh thẻ của ứng viên, ngày tháng năm sinh của ứng viên
 • Trong CV phải có năm học bắt đầu và năm tốt nghiệp hệ đại học, tên trường đại học, Ngành học tốt nghiệp.
 • Trong CV phải ghi rõ tháng/ năm bắt đầu làm việc và tháng/năm kết thúc làm việc tại các Công ty, chi tiết công việc đã và đang làm tại từng công ty. ( Thời gian làm việc phải xếp từ hiện tại trở về quá khứ)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback