language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

www.jaccs.com.vn

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS JACCS International Vietnam Finance 15th Floor, Centec Tower, 72 - 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 6, District 3, HCMC JACCS INTERNATIONAL... Detail

Receive job alert by this company

Credit Card Staff_Nhân Viên Thẻ Tín Dụng

Job Description

- Handle all calls of cardholders (outbound & inbound).
- Issuing card (input data to system, change information, active card).
- Resolving dispute/ complaint of customer.
- Other jobs assigned by Superior.
---
- Tiếp nhận và xử lý tất cả các cuộc gọi của chủ thẻ (cuộc gọi đến và đi).
- Phát hành thẻ (nhập dữ liệu vào hệ thống, thay đổi thông tin, kích hoạt thẻ).
- Giải quyết tranh chấp / khiếu nại của khách hàng.
- Các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

- Bachelor major in Banking/ Finance/ Accounting/ Economics.
- Computer Skill (Word, Excel, Typing)
- Knowledge of card product.
- Good communication/ persuading skill, careful.
- Work effectively with high pressure.
- Self-confident.
---
- Cử nhân Ngân hàng / Tài chính / Kế toán / Kinh tế.
- Kỹ năng Máy tính (Word, Excel, Nhập)
- Có kiến thức về sản phẩm thẻ.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, cẩn thận.
- Làm việc hiệu quả với áp lực cao.
- Tự tin.

More Information

  • Experience: 1 - 2 Years

Employment Information

Credit Card Staff_Nhân Viên Thẻ Tín Dụng

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts