language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Credit Control

Công ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì C.P. Việt Nam
Updated: 12/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Application New Credit Accounts/ Review./ Yêu cầu cấp tài khoản tín dụng mới/đánh giá lại
 • Submission of Credit Application by Sales./ Đề nghi xem xét tín dụng từ bộ phận Bán Hàng
 • Physical document check & verification./ Kiểm tra và xác nhận chứng từ
 • Approved CL./ Duyệt hạn mức tín dụng:
 • Reports and Others./ Báo cáo và các thông tin khác:
 • Preparing weekly AR blacklist report to each Area./ Chuẩn bị báo cáo tuần về nợ xấu của mỗi vùng.
 • Getting weekly collection plan from AMs and preparing collection report./ Nhận kế hoạch thu nợ từ các Trưởng Vùng và dựa trên đó để làm báo cáo thu nợ
 • Updating weekly payment receipts./ Cập nhập hàng tuần về các khoản thu được.
 • Sending reminder letters/ warning letters./ Gửi thư nhắc nợ/ Thư cảnh báo nợ quá hạn đã lâu chưa thanh toán.
 • Communicating consistently with TCEs and customers on any outstanding accounts./ Trao đổi liên hệ với Nhân Viên bán hàng và Khách hàng về các khoản nợ.
 • Generate sales report for AM./ Tổng hợp báo cáo doanh số cho trưởng vùng.

Job Requirement

 • Bachelor graduate with major in Banking & Finance./ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng
 • At least 1 years of experience as Credit Control/Credit Admin/Credit Support officer./ có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Credit Control/Credit Admin/Credit Support officer.
 • Ability to work in a fast-paced, team-oriented environment. Có khả năng làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh và đồng đội
 • Able to work under high pressure and tight deadline. / Làm việc trong môi trường áp lực cao và đúng deadline

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì C.P. Việt Nam

Company size: 25-99
Công ty TNHH Công nghiệp bao C.P Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Thái Lan, có chức năng sản xuất và kinh doanh các loại bao dệt bằng sợi PP. Công ty đang...Detail
Job tags / Skills: Credit Control

People who applied to this job also applied to:

Credit Control

Công ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì C.P. Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts