About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

Employment Information

CTV Chăm Sóc Khách Hàng (ƯuTiên Sinh Viên, Làm Việc Online Tại Nhà)

Job level Student / Internship
Salary $ 3,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 26/01/2021
Industry Customer Service , Education /Training , Others

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 3 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Nam Dinh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong