About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Cửa hàng trưởng CH thời trang (Chùa Bộc - Hà Nội)

Job level Manager
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi