About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Cửa Hàng Trưởng CH Thời Trang (Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội)

Job level Manager
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự (Villafences)

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Cty TNHH Thời Trang & Mỹ Phẩm Duy Anh (DAFC)

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi