About us

Tập Đoàn Đức Trung

Employment Information

Cửa Hàng Trưởng Ngành Hàng Gia Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 1 - 2 Years

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Thời trang Elise

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CENTRAL RETAIL VIETNAM - CRC SPORTS (VIETNAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

Bách Tường Phát Holdings

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi