About us

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Employment Information

Cửa Hàng Trưởng (Trà Vinh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 26/01/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Executive management
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Thương Mại Dich vụ và Đầu tư Nhuận Tín

$ Competitive

  • Tra Vinh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Tra Vinh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Tra Vinh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Tra Vinh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Tra Vinh