CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Crazyteen

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Cổ Phần Cảnh Quan VsetNature

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đức Trung

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Multi Intelligence Biz Solution (MIBS)

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần V Lotus Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh