About us

IVYPREP EDUCATION JSC

Employment Information

Curriculum Developer/ Chuyên viên Phát triển Học liệu - IvyPrep HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Education /Training , Interpreter/ Translator
Experience 3 - 5 Years

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH One On One English

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh