language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

GOT IT COMPANY LIMITED
Updated: 21/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Support:

- Receive information & support Customer/Merchant via multi channels Hotline, Fanpage, Email…

Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ Khách Hàng/Đối tác qua các kênh Hotline, Fanpage, Email…

- Survey Customer satisfaction, collect customer feedback on our service and brand.

Khảo sát sự hài lòng của Khách Hàng, thu thập phản hồi của Khách Hàng về dịch vụ và thương hiệu của công ty.

- Random check the store to ensure the knowledge and services of the store about Got it.

Kiểm tra ngẫu nhiên các cửa hàng nhằm đảm bảo được về kiến thức và dịch vụ của các cửa hàng về Got it.

- Other team support in Merchant’s events.

Hỗ trợ các team khác trong các sự kiện của đối tác.

 • Training:

- Plan and execute training for merchants' CS Team based on company's requirement.

Lên kế hoạch và tiến hành đào tạo cho bộ phận CSKH của đối tác theo yêu cầu của công ty.

- Plan and execute training for CS team based on company's requirement.

Lên kế hoạch và tiến hành đào tạo cho CS team theo yêu cầu của công ty.

Job Requirement

-          At least 2 years of experience at relevant positions, preferably in Hotline/ Call Center

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm trực Hotline/ Tổng đài.

-          Proactive, positive and patient

Năng động, tích cực và kiên nhẫn.

-          Good verbal and written in English is a plus.

Kĩ năng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

-          Good in Office software.

Kĩ năng vi tính văn phòng tốt.

-          Can work under great pressure.

Có thể chịu được áp lực công việc tốt.

-          Willing to work on shift (between 8am to 11pm)

Chấp nhận làm việc theo ca (ca trong khoảng 8am đến 11pm, không làm ca đêm)

More Information

 • Age: Unlimited
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

GOT IT COMPANY LIMITED

https://www.gotit.vn/Company size: 50
Got It is the very first mobile eGift voucher management system in Vietnam.  We combine up to date technology and innovation with quality sales,...Detail

People who applied to this job also applied to:

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

GOT IT COMPANY LIMITED

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts