language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CUSTOMER SERVICE ( NON LIFE INSURANCE)

HR Vietnam’s ESS Client
Updated: 25/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Hiện tại đang tuyển dụng vị trí Chăm Sóc Khách Hàng với yêu cầu như sau:

 • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại trực tiếp và qua các cuộc gọi điện thoại và email
 • Sắp xếp các cuộc họp với khách hàng tiềm năng để triển vọng kinh doanh mới
 • Hoạt động như một liên hệ giữa một công ty với các khách hàng hiện tại và tiềm năng của nó
 • Nhóm hỗ trợ để đạt mục tiêu nhóm
 • Làm báo cáo hàng tuần và hàng tháng cho người quản lý
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Người quản lý.
 • Chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm về bảo hiểm phi nhân thọ hoặc kinh nghiệm làm việc với các đại lý là một lợi thế
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

HR Vietnam’s ESS Client

www.hrvietnam.com
As a leading consultancy with operations nationwide, HR Vietnam provides clients and candidates with tailor-made solutions in executive recruitment, career...Detail

CUSTOMER SERVICE ( NON LIFE INSURANCE)

HR Vietnam’s ESS Client

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts