About us

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

Employment Information

Customer Service Officer - GPA English

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Customer Service , Education /Training , Others

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Coway Vina

$ 27 Tr - 38 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Coway Vina

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

 • Ha Noi

BE GROUP JSC

$ Competitive

 • Ha Noi

First Alliances

$ Competitive

 • Ha Noi

PANASONIC VIETNAM CO., LTD.

$ Competitive

 • Ha Noi | Hai Phong | Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh