language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Customer Service Supervisor

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ
Updated: 19/07/2018

Employment Information

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Theo sát Smartgoals của Tập đoàn và Từng bênh viện được phân công để theo dõi, hỗ trợ và thực hiện

2. Xây dựng và triển khai chính sách, quy trình cho cả hệ thống các Bệnh viện của Hoàn Mỹ

· Làm việc với các Trưởng phòng/Trưởng nhóm Chăm sóc khách hang hoặc các bên liên qua để có các thông tin về vận hành bệnh viện, hiểu đối tượng khách hang từ đó đề xuất những nhu cầu cần chuẩn hoá các dịch vụ, chính sách và quy trình căn bản chuẩn cho các Tham gia xây dựng chuẩn hoá các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng

· Theo dõi và thực hiện các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn các dịch vụ thực hiện và tuân thủ đúng.

3. Hỗ trợ Bệnh viện trong cải thiện và cải tiến dịch vụ chất lượng

· Đồng hành cùng các hoạt động chăm sóc khách hàng của Bệnh viện để hỗ trợ Bệnh viện đạt các Smartgoals

· Đánh giá tình hình hiện tại về dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Bệnh viện/Phòng khám. Hỗ trợ các Bệnh viện/Phòng khám mới thiết lập hệ thống/bộ phận Chăm sóc khách hang

4. Tổng hợp và báo cáo kết quả hài lòng bệnh nhân các bệnh viện/phòng khám Action Plans

· Hỗ trợ Bệnh viện/Phòng khám thực hiện các Báo cáo hài lòng Người bệnh hàng quý, đảm báo Báo cáo được thực hiện đúng thời gian và chất lượng.

5. Thực hiện những khoá đào tạo liên quan đến dịch vụ khách hàng cho các bệnh viện/phòng khám

· Tham gia xây dựng nội dung đào tạo (đào tạo nội bộ) và hỗ trợ bệnh viện/phòng khám thực hiện đào tạo cho nhân viên khi được yêu cầu

6. Thực hiện các công cụ đánh giá đảm bảo Bộ phận Chăm sóc khách hàng thực hiện đúng tiêu chuẩn dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Hoàn Mỹ

7. Phát triển các dịch vụ/nâng cấp chất lượng dịch vụ của Hoàn Mỹ.

· Tham gia xây dựng các dự án/chương trình nhằm nâng cấp liên tục chất lượng dịch vụ của Hoàn Mỹ

Hỗ trợ các Bệnh viện/Phòng khám trong phát triển các dịch vụ tại Bệnh viện/Phòng khám

Làm những công việc khác theo yêu cầu của TP CSKH HMC.

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ & kinh nghiệm

§  Bằng Đại học

§  Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong các ngành dịch vụ hoặc có tiếp xúc với khách hàng

§  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện

Kiến thức & kỹ năng

§  Có kiến thức về dịch vụ và hệ thống dịch vụ

§  Có tư duy hệ thống, quy trình, SOPs

§  Có kỹ năng thực hiện đào tạo cho nhân viên

§  Có khả năng “leadership – lãnh đạo”

§  Giỏi các kiến thức Powerpoint, Excel và thống kê

§  Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Yêu cầu khác

§  Tư duy “can do” và “positive”

§  Sẵn lòng học hỏi những kiến thức mới

§  Không ngại di chuyển hoặc chuyển đổi công việc trong hệ thống Hoàn Mỹ

§  Trung thực

§  Tư duy “problem solving” – giải quyết vấn đề

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

http://www.hoanmy.com/Company size: 200
Giới thiệu chung về Hoàn Mỹ Được hình thành và phát triển từ năm 1997, đến nay, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ...Detail

People who applied to this job also applied to:

Customer Service Supervisor

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts