About us

KGL VIETNAM CO.,LTD - HCM BRANCH

Employment Information

Customs Clearance Document Staff- Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Import / Export
Experience 1 Years

Indo Trans Logistics

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CCN LOG - Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Chuchonam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN ĐẠI DƯƠNG XANH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KGL VIETNAM CO.,LTD - HCM BRANCH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 18 Tr - 26 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Wanek Furniture

$ Competitive

  • Binh Duong | Ho Chi Minh | Quang Ngai

Công ty TNHH Gia Nguyễn

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH LOGISTICS CE (VIỆT NAM)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CU LINES (VIỆT NAM)

$ 9 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh