language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CV cao cấp Kiểm soát nội bộ (KS hoạt động đầu tư xây dựng)

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 10/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Đảm bảo sự tuân thủ của nhân sự Sun Group trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;

Đảm bảo việc góp ý kiến phản biện các quy chế, quy trình và quy định của SGR;

Chi tiết:

- Kiểm tra, đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trường dự án;

- Kiểm tra, đánh giá công tác giám sát thi công tại công trường của cán bộ giám sát;

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình trong hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu: quy trình kiểm soát thiết kế kỹ thuật/bản vẽ thi công, quy trình giám sát chất lượng đầu vào, quy trình quản lý chất lượng và nghiệm thu

- Kiểm soát việc nghiệm thu khối lượng thực tế thi công tại công trường giữa Ban Quản lý dự án và Nhà thầu thi công;

- Kiểm tra, rà soát khối lượng của thực tế so với Hồ sơ của các hạng mục xây dựng đã được nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư thanh toán khi có nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn;

- Kiểm soát đánh giá chất lượng kỹ thuật các hạng mục đã hoàn thành;

- Kiến nghị Tập đoàn làm rõ trách nhiệm các cá nhân, phòng ban cấp Tập đoàn và các TVSG khác có sai phạm hoặc dấu hiệu sai phạn làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn;

- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót về chất lượng hạng mục công trình;

- Kiến nghị xử lý những vi phạm về tuân thủ quy trình, sai phạm về khối lượng, chất lượng;

- Đề xuất biện pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động thi công xây dựng của Tập đoàn;

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng;

- Tham gia rà soát các quy trình, quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Sun Group;

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác

Job Requirement

-     Có hiểu biết đa dạng về nhiều lĩnh vực liên quan tới hoạt động thi công xây lắp;

-     Có kỹ năng quản lý và làm việc theo nhóm;

-     Kiên trì và có khả năng chịu áp lực trong công việc;

-     Công tâm, minh bạch trong báo cáo thông tin, xử lý công việc;

-     Gương mẫu trong tuân thủ Quy định.

-     Dũng cảm và thẳng thắn nhìn nhận sai sót của cá nhân và của cấp dưới.

-     Nhiệt tình, tâm huyết với công việc;

-     Tư duy rõ ràng, mạch lạc;

-     Dũng cảm và thẳng thắn nhìn nhận sai sót của cá nhân, có tinh thần học hỏi để sửa chữa.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

Similar jobs

CV cao cấp Kiểm soát nội bộ (KS hoạt động đầu tư xây dựng)

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts