language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CV/CVCC Hỗ trợ tín dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản nghiệp vụ trong vận hành tác nghiệp tín dụng;
 • Cải tiến quy trình và góp ý kiến về quy trình tác nghiệp tín dụng theo sản phẩm/chính sách HO dự thảo, ban hành; Thực hiện góp ý, xây dựng sản phẩm, hệ thống
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ đẩy nhanh vận hành tác nghiệp tín dụng, tiêu chuẩn đo lường hiệu suất, xây dựng định biên nhân sự trung tâm tác nghiệp tín dụng;
 • Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ về sản phẩm, quy định cho ngành dọc;
 • Kiểm tra tính tuân thủ của hồ sơ tín dụng trước giải ngân theo cơ chế chọn mẫu và tỷ lệ hồ sơ kiểm tra theo quy định từng thời kỳ;
 • Đầu mối của trung tâm tác nghiệp tín dụng thực hiện báo cáo và triển khai các chương trình ưu đãi cho vay có sử dụng nguồn vốn ưu đãi từ NHNN;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên; Ưu tiên các ngành Kinh tế, Luật, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh…;
 • Có kinh nghiệm làm tín dụng, quản lý tín dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chính sách sản phẩm;
 • Am hiểu sâu về kiến thức pháp luật và quy trình nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng;
 • Hiểu biết kiến thức chuyên môn về hỗ trợ tín dụng, quy trình cho vay.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Company size: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

CV/CVCC Hỗ trợ tín dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts