About us

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Employment Information

CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 24/06/2020
Industry Finance / Investment , Banking

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

 • Ha Noi