About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

CV Trade Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Marketing , Online Marketing , TV / Newspaper / Editors
Experience 2 Years

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIHAMARK

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 8 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

First Alliances

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 8 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi