language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CVC/ CVCC Chính Sách Và Quản Lý Danh Mục Tín Dụng Bán Lẻ - RB - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 22/08/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 15/09/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia xây dựng, triển khai chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHBL bao gồm: chính sách tín dụng, phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng
 • Tiếp nhận các ý kiến đóng góp các đơn vị liên quan, các phòng ban nội bộ thuộc Quản lý rủi ro Ngân hàng bán lẻ để xây dựng, cải tiến quy trình, quy định, nghiệp vụ tín dụng
 • Thẩm định, góp ý các văn bản liên quan như quy trình, quy định, sản phẩm tín dụng, hướng dẫn thẩm định, khẩu vị rủi ro.
 • Tham gia vào các dự án trong quản lý rủi ro tín dụng (LOS, Credit Scoring, Basel…) theo yêu cầu
 • Tham gia công tác đào tạo, truyền thông về chính sách, quy trình, quy định tín dụng đối với các đơn vị nội bộ NHBL

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng,  Kinh tế, Thương mại, Luật
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ trung bình (Toeic 300-450 hoặc tương đương)
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu (SAS, SQL, AQUA...) phục vụ phân tích, xử lý số liệu

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn:  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các NHTM, TCTD trong lĩnh vực có liên quan (tín dụng, sản phẩm, chính sách, quản lý rủi ro…)
 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung:  Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp; Am hiểu về lĩnh vực Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Kinh nghiệm chuyên môn; Am hiểu sản phẩm dịch vụ của đơn vị; Am hiểu chính sách/quy trình/ quy định trong đơn vị

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

CVC/ CVCC Chính Sách Và Quản Lý Danh Mục Tín Dụng Bán Lẻ - RB - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts