About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

CVC/CVCC Thiết kế sáng tạo - MKT - MSB - 1I027

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 11/10/2020
Industry Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Location

Ho Chi Minh

Ha Noi

Tập Đoàn TECOMEN

$ Over 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢY CHỮ SỐ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH E-MART

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH H2 Technology

$ 8 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THE FANSI

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh