language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

CVC Quản Trị CSDL - KCN - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 12/03/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Finance / Investment

  Deadline to apply: 10/04/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản trị, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL):

- Triển khai xây dựng CSDL;

- Thực hiện sao lưu phục hồi CSDL;

- Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp tối ưu, các biện pháp tinh chỉnh cho cơ sở dữ liệu;

- Xác đinh, phân tích, đánh giá, phân loại rủi ro của CSDL và xây dựng phương án/kế hoạch giảm thiểu/loại bỏ rủi ro;

- Cập nhật các bản vá lỗi, nâng cấp phiên bản CSDL;

- Chuyển đổi, quy hoạch hệ thống CSDL tối ưu sử dụng tài nguyên phần cứng (máy chủ), cũng như đáp ứng yêu cầu hiệu năng của từng hệ thống ứng dụng/báo cáo;

2. Triển khai dự án dự án, các công việc bảo trì hệ thống CSDL:

Triển khai các hạng mục công việc của dự án/CR theo đúng kế hoạch đã phê duyệt:

- Hỗ trợ, thực hiện xây dựng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến CSDL đối với dự án đã được phân công thực hiện;

- Hỗ trợ/ phối hợp thực hiện xây dưng/triển khai hệ thống CSDL phục vụ các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra;

- Phối hợp xử lý các sự cố, vấn đề CSDL phát sinh trong quá trỉnh triển khai dự án;

- Nhân diện/phát hiện sớm các rủi ro cũng như đề xuất phương án/kế hoạch thực hiện giảm thiểu/loại bỏ rủi ro của dự án;

Triển khai các hạng mục công việc bảo trì hệ thống CSDL:

- Ra soát, đề xuất thực hiện mua/ra hạn dịch vụ bảo trì CSDL;

- Phối hợp với hãng/đơn vi cung cấp dịch vụ bảo trì CSDL tiến hành bảo trì/xử lý các sự cố/vấn đề phát sinh liên quan đến CSDL.

3. Quản lý kế hoạch và nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch nguồn lực thực hiện triển khai dự án cũng như công việc quản trị vận hành hệ thống CSDL.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin hoặc khoa học máy tính. Có chứng chỉ Quản trị CSDL OCA là 1 lợi thế.

- Ngoại ngữ: Sử dụng Tiếng Anh khá.

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, vận hành CSDL trong các môi trường phức tạp.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản trị vận hành CSDL trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng hoặc viễn thông

- Có kinh nghiệm về khắc phục sau thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và thủ tục.

- Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng và xây bộ giải pháp công nghệ thông tin.

3. Kiến thức:

- Có khả năng triển khai cài đặt hệ thống CSDL trên nhiều nền tảng HĐH khác nhau (Unix/Linux/Windows).

- Có kiến thức tốt quản trị vận hành CSDL Oracle.

- Có kiến thức quản trị vận hành CSDL Ms SQL, MySQL.

- Có khả năng triển khai xây dựng mô hình CSDL Clustering, triển khai xây dựng hệ thống CSDL dự phòng.

- Có khả năng tuning &  troubleshooting CSDL.

- Có kiến thức căn bản hệ thống Unix/Linux.

- Có kiến thức căn bản Network.

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

+ Khả năng tư duy logic

+ Khả năng giải quyết vấn đề

+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

+ Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

+ Khả năng đàm phán

+ Khả năng phân tích và định lượng5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

CVC Quản Trị CSDL - KCN - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts