language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

https://tuyendung.vpbank.com.vn/

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng... Detail

CVCC Cải Tiến Quy Trình - Hà Nội

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Trách nhiệm chính

• Quản lý chương trình, dự án

• Đưa ra đề xuất cải tiến quy trình, sản phẩm và cách thức thực hiện công việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tăng cường kiểm soát rủi ro hệ thống, dựa trên cơ sở:

• Rà soát và đánh giá tính hiệu lực (mức độ tuân thủ), hiệu quả (tính phù hợp, tối ưu) của quy trình, sản phẩm.

• Đánh giá hiệu quả của cách thức, phương thức, công cụ hỗ trợ thực hiện công việc.

• Nghiên cứu tìm hiểu quy trình then chốt từ các nguồn: Khách hàng bên ngoài, nội bộ và đối thủ cạnh tranh, chuẩn đối xứng (benchmarking)."

• Đánh giá hiệu quả các cải tiến đã triển khai (lợi ích tài chính và phi tài chính).

• Hỗ trợ thực hiện và đánh giá hiệu quả các dự án/ đề xuất cải tiến được thực hiện bởi các đơn vị khác.

• Tham gia đào tạo/phổ biến và truyền thông việc áp dụng các công cụ cải tiến cũng như sự thay đổi trong quy trình trong VPBank.

Trách nhiệm khác:

• Góp phần xây dựng và truyền đạt định hướng chiến lược của Ngân hàng nhằm phát triển một tổ chức bền vững.

• Góp phần xây dựng môi trường làm việc, văn hóa tổ chức theo quy định của VPBank. Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc.

• Góp phần vào việc xây dựng, truyền đạt, và giữ vững các giá trị của Ngân hàng để có được một cách tiếp cận kinh doanh nhất quán trong toàn hệ thống.

• Tham gia các khóa đào tạo, các phong trào, chương trình nội bộ và bên ngoài.

• Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công."

Job Requirement

• Trình độ chuyên môn

• Trình độ đào tạo: "Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp như quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng, kinh tế, tài chính, ngân hàng.

• Kinh nghiệm: có 02 năm trong công tác lĩnh vực ngân hàng hoặc 03 năm công tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng.

Yêu cầu khác:

• Trình độ Tin học: Cấp độ B

• Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

• Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và quản lý qui trình.

• Am hiểu sâu sắc về sản phảm, dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng.

• Riêng đối với Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng

• Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.

• Khả năng hoạch định công việc; chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

• Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

• Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt.

• Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt.

CVCC Cải Tiến Quy Trình - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts