About us

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Employment Information

CVCC/Chuyên Gia Quản trị Rủi Ro Tín Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 16/07/2020
Industry Finance / Investment , Banking

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

 • Ha Noi