About us

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Employment Information

CVCC Quản Trị Rủi Ro Thẻ Tín Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 02/07/2020
Industry Finance / Investment , Banking

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 20 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi