language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CVCC Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng bán lẻ - BBH - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc RB

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.

3. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng mô hình bán hàng, triển khai trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.

4. Phối hợp các bộ phận chức năng trong Ban Bảo Hiểm và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý với vai trò cụ thể:

 • Phát hiện các nhu cầu đào tạo.
 • Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện.

5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý của các DN Bảo Hiểm hoạt động bán hàng trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.

6. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên trên địa bàn trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý:

 • Đề xuất và triển khai thực hiện trên toàn kênh bán các chương trình thi đua;
 • Xây dựng các hoạt động liên quan bán BH trên trên địa bàn trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động bán hàng trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.
 • Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến BH;
 • Trực tiếp cùng nhân viên bán tiếp cận khách hàng (khó / lớn) trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động tạo động lực: vinh danh,...trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.
 • Theo dõi / đánh giá lực lượng bán của đối tác ngồi tại ĐVKD trên địa bàn Vùng, Khu vực kinh doanh, kênh RB được giao quản lý.

7. Hỗ trợ Giám đốc Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm Khách hàng bán lẻ hoặc Giám đốc/Trưởng nhóm Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm Khách hàng Bán lẻ quản lý và phát triển nhân sự:

 • Bố trí công việc phù hợp năng lực nhân sự; khuyến khích và hỗ trợ kịp thời trong công việc;
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật;
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triền nghề nghiệp cho nhân sự, phát triển đào tạo đội ngũ kế cận và/hoặc thay thế;
 • Cập nhật, phổ biến các chính sách quy định có liên quan;
 • Thực hiện cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc công bằng, có tính thúc đẩy và chuyên nghiệp;

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến bảo hiểm bancassurance
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kinh doanh tại công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu cách thức triển khai liên kết giữa bảo hiểm và ngân hàng, các quy trình, quy định, sản phẩm bảo hiểm

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
 • Năng lực chung: Khả năng đàm phán
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:  Khả năng tư duy chiến lược, Khả năng phát triển con người, Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, Khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách, Khả năng phát triển kinh doanh theo hệ thống.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

5. Các yêu cầu khác: Có mối quan hệ sâu rộng đối với các đối tác Bảo hiểm, Ngân hàng trên thị trường.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

CVCC Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng bán lẻ - BBH - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts