About us

L'angfarm - Công Ty TNHH Quảng Thái

Employment Information

[ĐÀ LẠT] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 Years

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Lam Dong

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới

$ Competitive

 • Lam Dong

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Lam Dong

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Lam Dong

Công ty TNHH FES VietNam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Lam Dong

Dalat Hasfarm

$ Competitive

 • Lam Dong

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Lam Dong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Lam Dong