About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Đà Nẵng] Middle/Junior PHP (Da Nang)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.000 - 2.000 USD
Deadline to apply 28/02/2021
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 44 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Da Nang

Indo Trans Logistics

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Da Nang

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Da Nang