About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Đà Nẵng] ReactJS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.000 - 1.500 USD
Deadline to apply 28/02/2021
Industry IT - Software
Experience 2 - 10 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 37,4 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Mil - 44 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Da Nang

Indo Trans Logistics

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 26,4 Mil - 44 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Da Nang

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Da Nang